Zapisanie dostępu

  1. Użytkownik Systemu Klienta wybiera Dostawcę (np. Orange) i podaje login i hasło, którymi loguje się do Systemu Dostawcy (https://www.orange.pl/zaloguj.phtml)
  2. System Klienta przekazuje te dane do BillTech API - tworzy nowe Konto.
  3. BillTech API bezpiecznie zapisuje dane uwierzytelniające i w odpowiedzi zwraca identyfikator Konta.
  4. System Klienta zapisuje identyfikator Konta.
  5. Następuje pierwsza Synchronizacja Danych. W tym czasie użytkownik może czekać na potwierdzenie poprawności danych uwierzytelniających.
  6. Jeśli dane uwierzytelniające były poprawne i udało się pobrać Opłaty, System Klienta powinien je zapisać w swoim systemie w celu prezentacji tych danych użytkownikowi.

alt text