Środowisko testowe

Klient otrzymuje dostęp do środowiska testowego, które pozwala na przetestowanie działania systemu bez prawidłowych danych dostępowych do Systemu Dostawcy. Jest to możliwe dzięki istnieniu specjalnych billerId. Utworzenie Konta z jednym z billerId z poniższej tabeli, skutkuje symulacją odpowiedniego scenariusza, niezależnie od podanych danych dostępowych.

Scenariusz jest wykonywany z zachowaniem typowych dla systemu czasów synchronizacji, np. po utworzeniu konta z "billerId": "MOCK_INVALID_CREDENTIALS", mija 12 sekund zanim credentialStatus tego konta zmieni się z UNVERIFIED na INVALID.

Scenariusze:#

billerIdopis scenariusza
MOCK_INVALID_CREDENTIALSNieprawidłowe dane uwierzytelniające, brak Opłat.
MOCK_USER_ACTION_NEEDEDWymagana akcja użytkownika, brak Opłat.
MOCK_SUCCESS_WITH_SUBACCOUNTSPrawidłowe dane uwierzytelniające, Opłaty w wariancie z Subkontami.
MOCK_SUCCESS_NO_SUBACCOUNTSPrawidłowe dane uwierzytelniające, Opłaty w wariancie bez Subkont.