Skip to main content

Anulowanie linku do płatności

Jeżeli klient opłaci fakturę innym kanałem niż przez Bill Gateway (np. tradycyjnym przelewem lub gotówką), należy anulować link do płatności. Po wejściu w link, który został anulowany, użytkownik zobaczy odpowiedni komunikat i nie będzie mógł dokonać płatności.

Ścieżka
POST /pay/v1/payments/{token}/cancel
Przykładowe zapytanie
curl --location --request POST 'https://pay.billtech.pl/pay/v1/payments/e64a219df20884e4db40b7f99ac2cef9c08650f22e74ca6d09f49ad24734ae75c388b7052500033b693ae29edb2ed9d8ccfa85e66023c9e023eac4f353e2be05/cancel' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Authorization: Basic YXBpVG9rZW46YXBpU2VjcmV0Cg==' \
--data-raw '{
"resolution": "PAID"
}'

Parametr resolution przyjmuje dwie wartości:

  • PAID - oznacza, że płatność została wykonana innym kanałem. W ekosystemie BillTech powoduje to oznaczenie opłaty jako opłacona.
  • CANCELLED - oznacza, że płatność jest nieaktualna lub link był wygenerowany przez pomyłkę. W ekosystemie BillTech powoduje to usunięcie opłaty.