Odbieranie informacji o płatnościach

W celu pobrania informacji o wykonanych płatnościach należy wykonać zapytanie na adres:

Ścieżka
GET /api/payments?fromDate=1595513742
Przykładowe zapytanie
curl --location --request GET 'https://pay.billtech.pl/api/payments?fromDate=1595513742' \
--header 'Content-Type: application/json'
--header 'Authorization: Basic YXBpVG9rZW46YXBpU2VjcmV0Cg==' \

Parametr fromDate określa czas podany w formacie unix timestamp. Zwrócona zostanie lista wykonanych płatności wykonana od tego czasu.

Przykładowa odpowiedź
[
{
"userId": "user-1234",
"paymentDate": 1595514020,
"amount": 123.45,
"invoiceNumber": "FV 123/2020",
"paymentReferenceNumber": "20200723-123456"
},
...
]

Dostawca powinien cyklicznie, np. co 2 minuty wykonywać zapytanie o listę wykonanych płatności odpowiednio zmieniając wartość parametru fromDate przy każdym zapytaniu.

Księgowanie wpłat

Po odebraniu informacji o wykonanej płatności, dostawca może niezwłocznie zwiększyć saldo klienta oraz ew. zdjąć blokadę usług. Wpłacone przez klienta pieniądze pojawią się na rachunku bankowym Dostawcy w ciągu 1-3 dni roboczych.

Jeżeli dostawca korzysta z automatycznego systemu księgowania wpłat np. poprzez import wyciągu bankowego, należy zwrócić uwagę na możliwość podwójnego zaksięgowania tej samej wpłaty. W systemie importu wyciągu bankowego konieczna jest zmiana, która wyfiltruje płatności wykonane przez BillTech (te zostały zaksięgowane tuż po wykonaniu płatności). Jest to możliwe dzięki stałemu formatowi tytułu przelewu:

ref <referenceNumber> ID <userId> <title>
Przykład
ref 20200723-123456 ID user-1234 FV 123/2020

Dzięki temu system dostawcy może odróżnić przelewy wykonane przez BillTech Pay od pozostałych oraz ew. dopasować je do konkretnych faktur.