Skip to main content

Changelog

2.260.3

2.255.0

 • ⭐ Dodanie nowego formatu zapytania o klucz publiczny GET /api/public-keys/encryption
 • ⭐ Aktualizacja informacji o szyfrowaniu hasła

2.247.2

 • ⭐ Dodanie nowego scenariusza testowego MOCK_SUCCESS_MANY_FUTURE_LIABILITES

2.227.0

 • ⭐ Funkcjonalność powrotu do pierwszego kroku uzupełniania danych dostępowych w przypadku procesu wieloetapowego POST /api/accounts/{accountId}/cancel-follow-up-credentials

2.211.9 (Stable)

 • ⭐ Przyczyna wstrzymania synchronizacji na koncie (account.disableReason)
 • ⭐ Status usunięcia dostawcy (biller.deletionStatus)
 • 🐛 Naprawa niedziałających scenariuszy mockowych: MOCK_SUCCESS_NO_LIABILITIES, MOCK_SUCCESS_MANY_PAID_LIABILITIES
 • ⭐ Wprowadzenie Systemu Rekoncyliacji

Legenda:

 • ⭐ feature
 • ✨ optymializacja
 • 🐛 bug fix
 • 💥 breaking change