Skip to main content

Synchronizacja danych

Bill Presentment okresowo wyzwala synchronizację danych (pierwsza następuje tuż po zapisaniu danych uwierzytelniających), w trakcie której:

  1. W pierwszej kolejności sprawdzana jest poprawność danych uwierzytelniających.
  2. Informacja o poprawności danych jest przekazywana do Klienta Bill Presentment w sposób asynchroniczny przy pomocy Webhooka. Webhook jest wywoływany także w następstwie wszelkich innych zmian statusu konta.
  3. Jeśli dane uwierzytelniające są prawidłowe, następuje synchronizacja danych dotyczących opłat.

alt text