Skip to main content

Wprowadzenie

Bill Presentment umożliwia pobieranie informacji o Opłatach bezpośrednio od wystawców faktur (Dostawców). Pobieranie danych odbywa się w sposób cykliczny po jednorazowym udzieleniu dostępu przez użytkownika Systemu Klienta. Przyznanie dostępu polega na podaniu danych uwierzytelniających (login i hasło, adres e-mail i pin itp.) do konta użytkownika w Systemie Dostawcy (eBOK). Dane uwierzytelniające są bezpiecznie zapisane przez Bill Presentment. Od momentu zapisania tych danych, Bill Presentment okresowo pobiera aktualne informacje dotyczące opłat bezpośrednio od dostawcy działając w imieniu użytkownika. System Klienta może w dowolnym momencie pobrać najbardziej aktualne informacje dotyczące Opłat użytkownika z Bill Presentment.