Skip to main content

Środowisko testowe

Klient otrzymuje dostęp do środowiska testowego, które pozwala na przetestowanie działania systemu bez prawidłowych danych dostępowych do Systemu Dostawcy. Jest to możliwe dzięki istnieniu specjalnych billerId. Utworzenie Konta z jednym z billerId z poniższej tabeli, skutkuje symulacją odpowiedniego scenariusza, niezależnie od podanych danych dostępowych.

Scenariusz jest wykonywany z zachowaniem typowych dla systemu czasów synchronizacji, np. po utworzeniu konta z "billerId": "MOCK_INVALID_CREDENTIALS", mija 12 sekund zanim credentialStatus tego konta zmieni się z UNVERIFIED na INVALID.

Scenariusze:

billerIdopis scenariusza
MOCK_INVALID_CREDENTIALSNieprawidłowe dane uwierzytelniające, brak Opłat
MOCK_USER_ACTION_NEEDEDWymagana akcja użytkownika, brak Opłat
MOCK_USER_ACTION_NEEDED_MAX_TEXT_LENGTHWymagana akcja użytkownika, brak Opłat. Dane dostawcy oraz faktur zawierają najdłuższe dozwolone ciągi znaków.
MOCK_SUCCESS_WITH_SUBACCOUNTSPrawidłowe dane uwierzytelniające, Opłaty w wariancie z Subkontami
MOCK_SUCCESS_NO_SUBACCOUNTSPrawidłowe dane uwierzytelniające, Opłaty w wariancie bez Subkont
MOCK_SUCCESS_NO_LIABILITIESPrawidłowe dane uwierzytelniające, brak Opłat
MOCK_SUCCESS_NO_UNPAID_LIABILITIESPrawidłowe dane uwierzytelniające, wszystkie Opłaty opłacone
MOCK_SUCCESS_OVER_2_MINUTESPrawidłowe dane uwierzytelniające z weryfikacją trwającą ponad 2 minuty
MOCK_SUCCESS_OVER_10_MINUTESPrawidłowe dane uwierzytelniające z weryfikacją trwającą ponad 10 minut
MOCK_SUCCESS_MANY_PAID_LIABILITIESPrawidłowe dane uwierzytelniające z fakturami w ilości 1500.
MOCK_SUCCESS_NO_FUTURE_LIABILITIESPrawidłowe dane uwierzytelniające z fakturami posiadającymi wyłącznie przeszły termin płatności w wariancie z Subkontami
MOCK_SUCCESS_ONLY_FUTURE_LIABILITIESPrawidłowe dane uwierzytelniające z fakturami posiadającymi wyłącznie przyszły termin płatności w wariancie z Subkontami
MOCK_SUCCESS_MAX_TEXT_LENGTHPrawidłowe dane uwierzytelniające z fakturami posiadającymi maksymalne dozwolone ciągi znaków w wariancie z Subkontami
MOCK_MISSING_LIABILITIES_VALIDATIONPrawidłowe dane uwierzytelniające, Opłaty w wariancie z Subkontami. Po drugiej synchronizacji (zleconej ręcznie lub automatycznie po 12h od utworzenia dostępu) zwracane StatusMessage z informacją o konieczności oczekiwania na weryfikację poprawności danych faktur
MOCK_INVALID_FOLLOW_UP_CREDENTIALSNiepoprawne dodatkowe dane uwierzytelniające, brak Opłat(http://localhost:3000/bills/entities#subkonto-subaccount).
MOCK_FOLLOW_UP_CREDENTIALS_REQUIREDWymagane dodatkowe dane uwierzytelniające, brak Opłat w wariancie bez Subkont.
MOCK_FOLLOW_UP_MAX_TEXT_LENGTHWymagane dodatkowe dane uwierzytelniające, brak Opłat w wariancie bez Subkont. Dane dostawcy oraz faktur zawierają najdłuższe dozwolone ciągi znaków.
MOCK_INVALID_FOLLOW_UP_CREDENTIALSSymulacja logowania z weryfikacją dwuetapową. Podanie dowolnego kodu spowoduje zwrócenie statusu INVALID_ADDITIONAL_CREDENTIALS informującego o nieprawidłom kodzie.
MOCK_SUCCESS_MANY_FUTURE_LIABILITIESPrawidłowe dane uwierzytelniające ze 150 fakturami z przyszłym terminem płatności
MOCK_SUCCESS_ANOTHER_PAYMENT_BOOKINGPrawidłowe dane uwierzytelniające z fakturami do opłacenia. Schemat księgowania wpłat dla tego scenariusza księguje dowolną wpłatę na faktury, zaczynając od najstarszej.
MOCK_CREDENTIALS_VERIFICATIONSymulacja logowania z weryfikacją dwuetapową. Udostępnia formularze z wszystkimi dostępnymi typami pól w formularzach uwierzytelniania. Wymaga podania prawidłowych danych uwierzytelniających na każdym etapie, aby uzyskać faktury. W przeciwnym razie credentialStatus dla konta zostanie ustawiony odpowiednio na INVALID lub INVALID_FOLLOW_UP_CREDENTIALS.
    Prawidłowe dane uwierzytelniające odpowiednio dla formularzy:
  • DEFAULT_LOGIN_PASSWORD_FORM - principal=test_user; secret=secretTestPassword123 (poprawnie zaszyfrowane)
  • PHONE_NUMBER_FORM - phoneNumber=733733733 lub 522522522
  • LOGIN_OR_EMAIL_PASSWORD_FORM - principal=[email protected]; secret=secretTestPassword123 (poprawnie zaszyfrowane)
  • NUMBER_SMS_CODE_FORM - smsCode=1234 lub 97531